Osnovne informacije

Oib
01825869468
Matični broj
4529014
Broj računa Erste banke
HR9724020061100778435
Email
E-mail
Adresa
Trojstveni Markovac, Trojstvena ulica 85, 43000 Bjelovar
Kontakt brojevi
  • Dario Jandrašinčec - 091 246 4000
  • Dino Balaško - 095 361 3009
  • Ivor Fuks - 098 502 655
  • Tomislav Đuračić - 091 666 9000